1 minute reading time (37 words)

وبینار شماره 11، معرفی امکانات جدید ایزابل 2021

webinar-intro-issabel2021

امکانات جدید ایزابل 2021

ایزو جدید ایزابل با دنیایی از امکانات و به روز رسانی ها ارائه شد. در این وبینار به بررسی امکانات جدید به روز شده پرداخته می شود.

وبینار شماره 12، نصب و آشنایی با مرکز تماس OMniLea...
نسخه جدید 1.17 مرکز تماس کدباز OMniLeads ارئه شد

مطالب مرتبط