ویپ ایران

به بلاگ ویپ ایران خوش آمدید.
نصب و تنظیم برنامه نظارتی اسمارت فینک (SmartFink) بر روی سیستم تلفنی ایزابل (Issabel)  
...
وبینار رسمی ایزابل به زبان فارسی با همکاری ویپ ابران    
...
 وبینار شماره 1، امکانات جدید ایزابل چیست؟  
   ...