کارگاه میکروتیک VPN Tunneling

کارگاه میکروتیک، VPN, TUNNELING

با گسترش دامنه فعالیت کلیه کسب و کار ها، همواره نیاز به دسترسی به منابع سازمان از نقاط جغرافیایی مختلف و اتصال شبکه شعب به دفاتر مراکزی حس میگردد. در بسیاری از شرایط نظیر فاصله جغرافیایی زیاد، آلودگی فرکانس و… امکان برقراری لینک وایرلس بین شعب امکان پذیر نمی باشد و یکی از راههای اتصال برقراری تانل یا VPN بین شعب می باشد. با توجه به امکانات فراوان سیستم عامل RouterOS و قیمت و پایداری مناسب تجهیزات میکروتیک آن را تبدیل به یک پیشنهاد عالی برای کسب و کارها کرده است.
دانشجویان پس از این دوره دانش مناسب جهت راه اندازی پروژه های تانلینگ کسب خواهند کرد.

ویپ ایران براساس شرایط و نیازهای بازار اقدام به طراحی ورکشاپ تخصصی VPN و تانل نموده تا دانش کافی جهت این دست پروژه ها در اختیار نیروهای متخصص قرار گیرد.

Image
Image

تاریخ دوره های آینده

کارگاه آنلاین، 7 ساعت

تاریخ شروع دوره بعدی: 4 آبان ماه

1 جلسه آنلاین، پنجشنبه، ساعت 9: الی 16،

سرفصل کارگاه میکروتیک VPV, Tunneling

با توجه به عدم پوشش کامل مباحث تانلینگ در دوره های رسمی میکروتیک و نیاز مبرم نیروهای متخصص VoIP به دانش در این حوزه، ویپ ایران با بهره گیری از تجربیات پروژه ها و براساس شرایط و نیازهای بازار اقدام به طراحی ورکشاپ عملی و تخصصی VPN و تانل نموده تا دانش کافی جهت این دست پروژه ها در اختیار نیروهای متخصص قرار گیرد. این ورکشاپ با استفاده از تجهیزات میکروتیک متصل به اینترنت و در شرایط واقعی برگزار خواهد شد.
VPN Tunneling (+ User Manager v7)

• آشنایی با مفاهیم پروتکل های VPN و Tunnel میکروتیک
• آشنایی و معرفی ویژگی های پروتکل PPTP میکروتیک
• راه اندازی PPTP VPN سایت به سایت (روتر به روتر)
• راه اندازی PPTP VPN کلاینت به سایت (دسترسی از راه دور – گوشی موبایل و PC)
• آشنایی و معرفی ویژگی های پروتکل L2TP میکروتیک
• راه اندازی L2TP VPN سایت به سایت (روتر به روتر)
• راه اندازی L2TP VPN کلاینت به سایت (دسترسی از راه دور – گوشی موبایل و PC)
• آشنایی و معرفی ویژگی های پروتکل SSTP میکروتیک به همراه راه اندازی Certificate
• راه اندازی SSTP VPN سایت به سایت (روتر به روتر)
• راه اندازی SSTP VPN کلاینت به سایت (دسترسی از راه دور – گوشی موبایل و PC)
• آشنایی و معرفی ویژگی های پروتکل OpenVPN میکروتیک پروتکل های TCP و UDP به همراه راه اندازی Certificate و پروفایل Ovpn – لایه ۲ و لایه ۳
• راه اندازی OpenVPN VPN سایت به سایت (روتر به روتر)
• راه اندازی OpenVPN VPN کلاینت به سایت (دسترسی از راه دور – گوشی موبایل و PC)
• آشنایی و معرفی ویژگی های پروتکل Wireguard میکروتیک
• راه اندازی Wireguard VPN سایت به سایت (روتر به روتر)
• راه اندازی Wireguard VPN کلاینت به سایت (دسترسی از راه دور)
• آشنایی، معرفی و راه اندازی پروتکل L2TPV3
• آشنایی و راه اندازی L2TP Ethernet
• راه اندازی L2TPv3 VPN به عنوان سایت به سایت (روتر به روتر)
• آشنایی، معرفی و راه اندازی پروتکل تانل 6to4
• آشنایی و راه اندازی پروتکل تانل IPIP و IPIPv6
• آشنایی و راه اندازی پروتکل تانل GRE و GREv6
• آشنایی و راه اندازی پورتکل تانل EoIP و EoIPv6
• امن سازی ارتباطات تانل با استفاده از پروتکل IPSec
• آشنایی و راه اندازی VxLAN میکروتیک
• آشنایی با مفاهیم مربوط به Container داکر میکروتیک

ثبت درخواست آموزشی

اعداد را وارد کنید
Invalid Input

لطفا نام کامل خود را بیان نمایید

ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد

لطفا موبایل خود را وارد کنید

Invalid Input