جدول زمانبندی دوره های آموزشی

زمانبندی دوره های آموزشی ویپ ایران

20 تیر ماه

استریسک پیشرفته، بلندمدت (حضوری و آنلاین)

20 تیر ماه
8 جلسه
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

20 تیر ماه

2 مرداد ماه

مهندسی ویپ، ایزابل، بلند مدت (حضوری و آنلاین)

2 مرداد ماه
10 جلسه
شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 17 الی 20:30

28 الی 30 اردیبهشت

میکروتیک MTCNA پیشرفته (حضوری و آنلاین)

28 الی 30 اردیبهشت
3 جلسه
سه شنبه الی پنجشنبه ساعت 8 الی 16

28 الی 30 اردیبهشت

2 مرداد

میکروتیک MTCPack جامع (آنلاین)

2مرداد
12 جلسه
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17 الی 21

26 و 27 خرداد ماه

امنیت ایزابل، ویپ (حضوری و آنلاین)

26 و 27 خرداد ماه
کمپ حضوری و آنلاین دو روزه
چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9 الی 16

26 و 27 خرداد ماه

9 تیر ماه

مرکز تماس OMNiLeads (حضوری و آنلاین)

9 و10 تیر ماه
2 جلسه
چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9 الی 16

دوره های آموزشی ویپ ایران

ویپ ایران، تنها برگزار کننده دوره های تخخصی ویپ در ایران

مهندسی ویپ، بلند مدت

شنبه ها و دوشنبه ها


مشاهده

مرکز تماس

یک روزه


مشاهده

مهندسی ویپ، کمپ

4 روزه


مشاهده

میکروتیک MTCNA

3 روزه


مشاهده

پیشرفته، بلند مدت

یکشنبه و سه شنبه ها


مشاهده

برنامه نویسی استریسک

3 روزه


مشاهده

امنیت ویپ

یک روزه


مشاهده

ثبت درخواست آموزشی


ثبت درخواست

ثبت درخواست آموزشی

لطفا نام کامل خود را بیان نمایید

ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد

لطفا موبایل خود را وارد کنید

Invalid Input

Invalid Input