جدول زمانبندی دوره های آموزشی

زمانبندی دوره های آموزشی ویپ ایران

10 آبان ماه

مهندسی ویپ، ایزابل، بلند مدت (حضوری و آنلاین)

10 آبان ماه
10 جلسه
شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

10 آبان ماه

11 آذرماه

مرکز تماس OMNiLeads (حضوری و آنلاین)

28 و29 آبان ماه
2 جلسه
چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9 الی 16

23 و 24 مهرماه

امنیت ویپ، آنلاین

23 و 24 مهرماه
آنلاین دو روزه
چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9 الی 16

23 و 24 مهرماه

11 آذرماه

استریسک پیشرفته، بلندمدت (حضوری و آنلاین)

11 آذر ماه
8 جلسه
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

5 و 6 آذرماه

امنیت ایزابل، ویپ (حضوری و آنلاین)

5 و 6 آذرماه
کمپ حضوری دو روزه
چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9 الی 16

5 و 6 آذرماه

31 تیر و 1 مرداد

کارگاه میکروتیک VPN, Tunneling

31 تیر و یک مرداد
2 جلسه
سه شنبه و چهرشنبه ساعت 17 الی 21

23 مرداد

کارگاه ایزابل پلاس

23 مرداد
آنلاین یک روزه
پنجشنبه ساعت 9 الی 17

23 مرداد

دوره های آموزشی ویپ ایران

ویپ ایران، تنها برگزار کننده دوره های تخخصی ویپ در ایران

مهندسی ویپ، بلند مدت

شنبه ها و دوشنبه ها


مشاهده

مرکز تماس

یک روزه


مشاهده

مهندسی ویپ، کمپ

4 روزه


مشاهده

میکروتیک MTCNA

3 روزه


مشاهده

پیشرفته، بلند مدت

یکشنبه و سه شنبه ها


مشاهده

برنامه نویسی استریسک

3 روزه


مشاهده

امنیت ویپ

یک روزه


مشاهده

ثبت درخواست آموزشی


ثبت درخواست

ثبت درخواست آموزشی

لطفا نام کامل خود را بیان نمایید

ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد

لطفا موبایل خود را وارد کنید

Invalid Input

Invalid Input