دوره های آموزشی

دوره مهندسی ویپ، ایزابل، کمپ

حامد کوه فلاح
حامد کوه فلاح

haamed

Voip Camp

 

 

 ویپ ایران تنها نماینده رسمی الستیکس Elastix در ایران

ویپ ایران، تنها برگزار کننده دوره های تخصصی ویپ در ایران

Dlink Logo Adv