پروژه رایگان ویپ ایران

ویژگی ها مهم رزبری، الستیکس

  • قیمیت پایین برد رزبری
  • دارای تمامی امکانات الستیکس
  • منبع برق آداپتور موبایل
  • برد به اندازه کارت اعتباری

 

دریافت فایل الستیکس، رزبری

الستیکس - رزبری 2