معرفی

µfirewall چیست؟

µfirewall یک دستگاه واسط بین سرور ویپ شما و دنیای شبکه و بخصوص اینترنت است و یک لایه امنیتی به ساختار طراحی شبکه شما اضافه می کند، این فایروال برای حملات و بدافزار های ویپ طراحی شده است و با شناخت حملات ویپ سیستم تلفنی شما را محافظت می کند.

آیا امنیت سیستم تلفنی ویپ مهم است؟

تامین امنیت سیستم تلفنی ویپ یا همان الستیکس شما الزامی است، بسیاری از متخصصین ویپ که دانش مهندسی آن را ندارند اقدام به راه اندازی سیستم های ویپ می کنند که این امر باعث هک شدن به سرعت سیستم تلفنی می گردد. در روند هک پس از دسترسی به سیستم تلفنی از خطوط شهری برای تماس بین الملل استفاده می شود، درواقع هک سیستم تلفنی سرقت ترافیک تلفنی است. این امر روزانه بسیار اتفاق میافتد و شرکت ها مجبور به پرداخت هزینه های بسیاری به مخابرات می شوند.

هک سیستم تلفنی ویپ آنقدر رایج است که ممکن است ظرف چند ساعت بعد از راه اندازی سیستم شما اتفاق بیافتد و عمدتا تا خط شما از سوی مخابرات قطع نگردد شما متوجه هک سیستم خود نمی شوید که این موضوع بخصوص وقتی خطوط SIP یا E1 مخابرات را دارید باعث ضرر چند ده میلیونی و گاها چند صد میلیون تومانی شما می گردد.

امنیت سیستم ویپ الزامیست و باید در هر حالتی تامین گردد.

SIP Firewall چگونه کار می کند؟

این فایروال می تواند با مسدود نمودن IP ها و یا کشور های تعیین شده جلو حملات جدی ویپ برای بدست آوردن کاربر و رمز عبور را بگیرد. حتی از حملاتی همچون DoS نیز جلوگیری می کند.

 Firewall Diagram

SIP Firwall چگونه با حملات مقابله می کند؟

با استفاده از موتور پر قدرت، بسته های Real Time Protocol بررسی و آنالیز می شوند همچنین SIP Firewall تمامی بسته های SIP را نیز زیر نظر داشته و به دنبال پیام ها و حرکات غیر معتبر است و به محض مشاده IP آدرس منبع را مسدود می کند.

ویژگی ها

  • تشخیص ناهنجاری های پروتکل SIP توسط الگوریتم ها پیشرفته
  • تشخیص و جلوگیری از خطرات و حملات زیر:

1. Attacks Recognition (SIP Devices Fingerprinting, User enumeration, Password Cracking Attempt)
2. Dos/DDos Attacks
3. Cross Site Scripting based attacks
4. Buffer overflow attacks
5. SIP Anomaly based attacks
6. 3rd Party vendor vulnerabilities

  • تشخیص و جلوگیری از Toll Fraud
  • حمایت در مقابل VOIP Spam و War Dialling
  • دارای امکان جلوگیری از ادامه حملات از یک منبع مشخص
  • سرویس بروزرسانی خودکار و هوشمند BlackList برای پروتکل SIP، گیت وی و یا سیستم تلفنی شما
  • امکان تنظیم و تغییرات لیست سیاه، لیست سفید و قوانین فایروال
  • قابلیت حفظ امنیت در برابر برنامه های مخرب بر روی سیستم تلفنی
  • با عملکرد بر روی لایه 2 شبکه شما، نیازی به اعمال تغییرات در ساختار شبکه نمی باشد.