مطلب های ارسالی من - پرسش ها (29)
مطلب های ارسالی من

تنظیمات ایزابل به عنوان tftp server

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

تنظیمات ایزابل به عنوان tftp server

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

تنظیمات ایزابل به عنوان tftp server

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

تنظیمات ایزابل به عنوان tftp server

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

سوال در مورد call center در ایزابل

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل با تنظیمات شبکه در الستیکس 4

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل ترانک در ایزابل .

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

گزارش گرفتن در freepbx

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل با custom context

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مخفی کردن شماره تماس گیرنده در فکس

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

عدم ارسال فکس دریافتی به ایمیل داخلی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

برگشت تماس به تماس گیرنده در صورت مشغول بودن داخلی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. سیستم تلفنی FreePBX
 3. آخرین پاسخ:

مشکل با پارتیشن بندی اشتباه هارد و کمبود فضای ذخیره سازی برای مکالمات ضبط شده

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

انتقال داخلی با استفاده از custom context

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

مشکب لا کمبود فضای هارد

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل با یک طرفه شدن داخلی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

آیا الستیکس 4 با فکس مشکل دارد؟

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

Record Priority Policy چیست؟

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

فایل ایجاد شده در مسیر /var/lock چیست؟

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل عجیب با فکس

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:
اینجا هیچ موضوعی ایجاد نشده است
 • صفحه :
 • 1
 • 2

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه