مطلب های ارسالی من - پرسش ها (50)
مطلب های ارسالی من

مشکل یکطرفه بودن صدا و قطع شدن تماس

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

قطعی تماس بعد از 30 ثانیه در الستیکس

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

عدم نمایش کالر آی دی در الستیکس

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل داخلی خارج از کشور

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل ازتباط از خارج از کشور با الستیکس

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

سوال در خصوص hylafax

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

بالا رفتن Ram روی الستیکس

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

چک کردن بوق روی ماِِژول fxo

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

کمک فوری قطع شدن ارتباط

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. سیستم تلفنی FreePBX

مشکل در تماس با کارت اتکام در FreePBX

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. سیستم تلفنی FreePBX

ارتباط گیت وی با پاناسونیک

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

پخش موسیقی در disa

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

ارتباط الستیکس با پاناسونیک

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل در انتقال خط با گیت وی نیوراک

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

اتصال مودم زیمنس e1 به گیت وی e1

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

یک مشکل بزرگ با CallFile

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل عجیب با شماره گیری کال فایل

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. استریسک - برنامه نویسی، مفاهیم ...
 3. آخرین پاسخ:

دریافت تماس برروی داخلی که در extention_custom ایجاد شده

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل عجیب با say_number در AGI

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. استریسک - برنامه نویسی، مفاهیم ...
 3. آخرین پاسخ:

اتصال ivr که توسط agi ایجاد شده به تماس های ورودی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. استریسک - برنامه نویسی، مفاهیم ...
 3. آخرین پاسخ:
اینجا هیچ موضوعی ایجاد نشده است
 • صفحه :
 • 1
 • 2
 • 3