مطلب های ارسالی من - پرسش ها (19)
مطلب های ارسالی من

عدم کارکرد Call File

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

تغییر در نرم افزار انجمن

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

fax.ir و استفاده از الستیکس (و شاید هم واک !)

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

تصحیح نشانی ارجاع

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

امن (محدود) سازی دسترسی به پوشه ها و برنامه ها

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

شخصی سازی پیام ضبط صندوق پستی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. بدون‌پاسخ

انتقال CallerID

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

پورت های Hylafax Client

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل امنیتی در ChanSpy و ZapBarge + شیوه رفع

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

امکان انتقال به صندوق ضبط پیام بصورت خودکار؟

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. بدون‌پاسخ

عدم کارکرد CallerID Lookup

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

نحوه ارسال fax به داخلی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

قابلیت اتصال SIP URI به Soft Phone ؟؟

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

دريافت فايل Fax شده از طريق CRM (+ نمونه کد منبع به PHP)

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

بازگشت فایل های ويرايش شده به حالت قبل

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

اتصال منبع CID در Free-PBX بصورت HTTPS

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. سیستم تلفنی FreePBX
 3. آخرین پاسخ:

نحوه بروز رسانی (update) برنامه

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

دريافت و پردازش اطلاعات تماس به محض پاسخگويی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. استریسک - برنامه نویسی، مفاهیم ...
 3. آخرین پاسخ:

راه اندازی آزمون تلفنی

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:
اینجا هیچ موضوعی ایجاد نشده است
 • صفحه :
 • 1

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه