مطلب های ارسالی من - پاسخ ها (18)
مطلب های ارسالی من

داخلی میتواند همزمان روی دو سرور فعال باشد ؟

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل ارتباط یکطرفه بین دو مرکزتلفن Elastix

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل پورت voice با روتر 2800و ماژول NM-1CE1/T1 PRI

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

خط آزاد در کارت ipgateway 0490 پاناسونیک

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

ELASTIX TFTP SERVER

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

IP to IP Gateway

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

Gatekeeper

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

انتقال خط E1

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل در disallow

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

ارتباط بین دوتا سانترال پاناسونیک

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

سيسکو call manager express

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشكل IVR سيسكو

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

بستن یک شماره در ترانک

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشکل با بسته بودن پورت های (5060 و 5070 ) برای استفاده از majic jack

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

مشکل برای تماس با خط شهری با Voice Gateway

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

راهنمايي براي قطع کردن تماس در بازه هاي زماني يکسان

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:

مشخص کردن موقعيت شخصی که با آن تماس گرفته می شود.

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. تازه واردین دنیای ویپ
 3. آخرین پاسخ:

طریقه کم کردن زمان پاسخ گویی zap یا Dahdi

 1. بیش از یک ماه قبل
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. آخرین پاسخ:
اینجا هیچ موضوعی ایجاد نشده است
 • صفحه :
 • 1