دسته‌بندی‌ها

ویپ - ساختار، پروتکل ها، مفاهیم ...

  بحث و گفتگو درباره ویپ - ساختار، پروتکل ها، مفاهیم گوناگون ویپ

 1. 49 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
 3.   خوراک RSS
عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...

  بحث و گفتگو درباره ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس و موارد عمومی دیگر. در این بخش مشکلات خود را مطرح کنید.

 1. 4973 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
 3.   خوراک RSS
استریسک - برنامه نویسی، مفاهیم ...

  بحث و گفتگو درباره استریسک - برنامه نویسی، مفاهیم استریسک

 1. 167 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
 3.   خوراک RSS
سیستم های تلفنی کدباز

  بحث و گفتگو درباره سیستم های تلفنی کدباز تحت ویپ

 1. 107 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
 3.   خوراک RSS
سیسکو Cisco

  بحث و گفتگو درباره سحت افزار های سیسکو. سوالات و مشکلات خود را در رابطه با سیسکو بیان کنید.

 1. 61 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
 3.   خوراک RSS
سیستم تلفنی FreePBX

  بحث و گفتگو درباره نرم افزار مديريت استريسك سیستم تلفنی FreePBX

 1. 48 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
 3.   خوراک RSS
سخت افزار

  بحث و گفتگو درباره سخت افزارهای ویپ

 1. 0 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت

  تبادل اطلاعات درباره شبکه و زیرساخت ویپ

 1. 65 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
 3.   خوراک RSS
سیستم عامل لینوکس Linux OS

  تبادل اطلاعات درباره سیستم عامل لینوکس

 1. 0 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
 3.   خوراک RSS
تازه واردین دنیای ویپ

  سوالات و ابهامات شما برای ورود به دنیای ویپ

 1. 927 موضوع
 2. 0 زیرمجموعه
 3.   خوراک RSS

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه