حامد کوه فلاح
کاربر فعال
کسب شده در دوشنبه, 10 جولای 2017
ملیحه دغلاوی
کاربر ویپ ایران
کسب شده در شنبه, 30 جون 2018
زهرا جعفری
کاربر ویپ ایران
کسب شده در چهارشنبه, 26 جون 2019

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
  1. 107 پست
  2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
  1. 61 پست
  2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
  1. 48 پست
  2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
  1. 65 پست
  2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
  1. 927 پست
  2. 0 زیرمجموعه