1. مهدی
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. چهارشنبه, 16 شهریور 1390
سلام

به نظر شما آیا امکان استفاده از کارتهای با مارک مختلف (مثلا کارت آنالوگ سنگوما و کارت دیجیتال اتکام) بصورت همزمان روی یک سرور وجود دارد؟
آیا تجربه ای در این زمینه داشتید؟ مشکلی نداره؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه