1. bahramsport
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. شنبه, 09 بهمن 1389
فرض کنیم 2 شبکه تلفنی داریم یکی متشکل از تنور با gatekeeper که پروتکل آن h323 است و دیگری یک سرور Elastix با تعداد زیادی ipphone که پروتکل sip داره آیا می توانیم کاری کنیم که تلفن های شبکه 1 بتونن با ipphone های شبکه دومی تماس برقرار کنن ؟
اگه امکان پذیر است میشه راهنمایی کنین ؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه