1. ایمان قربانعلی
  2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
  3. چهارشنبه, 30 تیر 1389
سلام

کسی این callback و رو الستیکس راه انداخته ؟

من که نتونستم . خسته شدم انقدر ور رفتم باهاش ;D
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید