1. ابراهیم قانع
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. پنج شنبه, 24 تیر 1389
مقاله زیر نحوه بوجود آمدن اکو در خطوط voip را آموزش داده و تشریح میکند.
[url]http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_tech_note09186a0080149a1f.shtml[/url]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه