1. ماندانا باقری
  2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
  3. دوشنبه, 08 تیر 1388
[size=2]برای debug کردن agi به کار رفته در dialplan کافی است در کنسول asterisk دستور زیر را وارد کنید.

[left][color=black]asterisk -r
agi debug[/color]
[/left]
و برای stop کردن debuging از
[left][color=black]agi debug off[/color][/left]
استفاده می کنیم.

[size=2]زمانیکه asterisk فایل agi را اجرا می کند ، با اجرای این command می توان error های رخ داده را دید و آنها را debug کرد.
ضمن اینکه کنسول asterisk به صورت live در ترمینال 9 (tty9) ، اجرا می شود.[/size]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید