1. احمد
  2. استریسک - برنامه نویسی، مفاهیم ...
  3. چهارشنبه, 16 مرداد 1398
سلام
میخواستم دلیل این اخطار رو بدونم؟
[2019-08-07 14:40:35] WARNING[9704][C-00000006]: features_config.c:1364 ast_get_chan_applicationmap: Unknown DYNAMIC_FEATURES item 'apprecord' on channel SIP/**********-0000000d.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید

آخرین خبرها

خبرنامه

در لیست کاربران ما ثبت نام نمایید تا از آخرین اخبار دانشنامه و دوره های آموزشی با خبر باشید.