1. saeid1989
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. چهارشنبه, 03 خرداد 1396
[RIGHT][COLOR=#FFFFFF][FONT=tahoma][COLOR=#000000]الستیکس چیست؟
[/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#FFFFFF][FONT=tahoma][COLOR=#000000]الستیکس Elastix یک سیستم تلفنی مبتنی بر Asterisk است و به عنوان محبوب ترین سیستم استرسکی کدباز شناخته می شود.[/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#FFFFFF][FONT=tahoma][COLOR=#000000]سیستم تلفنی الستیکس در ابتدا کار خود را در مارچ ۲۰۰۶ با نوشتن یک گزارش گیری ساده برای استریسک Asterisk شروع کرد، بعد از آن با گسترش برنامه نویسی و تلفیق آن با برنامه های مفید دیگر تبدیل به یک سیستم جامع ارتباطی گردید که به صورت یک فایل iso ارائه می گردد. در حال حاضر الستیکس ELastix محبوبترین سیستم تلفنی مبتنی بر استریسک Asterisk است.[/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#FFFFFF][FONT=tahoma][COLOR=#000000] مدیر گروه VoIP-IRAN (حامد کوه فلاح) از سال ۲۰۰۶ در تولید، رفع ایراد و فارسی سازی این محصول با Palosanto همکاری دارد، پس ارائه هر نسخه از سیستم تلفنی الستیکس Elastix نسخه فارسی شده آن نیز رایگان ارائه می گردد.[/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#FFFFFF][FONT=tahoma][COLOR=#000000]در زیر مشاهده می نمایید که الستیکس فقط یک سیستم تلفنی صرف نیست، بلکه تمامی نیازهای ارتباطی یک سازمان را فراهم می کند.[/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#FFFFFF][FONT=tahoma][COLOR=#000000] ویژگی های الستیکس (Elastix) در اینجا به برخی ویژگی های این سیستم ارتباطی اشاره می کنیم:[/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

 • [COLOR=#000000]Voicemail[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]Fax-to-email[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]Support for softphones[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]Web Interface Configuration[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]Virtual conference rooms[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]Call recording[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]Least Cost Routing[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]Extension Roaming[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]PBX Interconnection[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]Caller ID[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]CRM[/COLOR]
 • [COLOR=#000000]Advance Reports[/COLOR]

[RIGHT][COLOR=#FFFFFF][FONT=tahoma][COLOR=#000000]
[/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه