1. hassan5273
 2. ویپ - ساختار، پروتکل ها، مفاهیم ...
 3. دوشنبه, 10 اسفند 1394
با عرض سلام و خسته نباشيد

من در يك شركت الستيكس نصب كردم .تنها مشكل اين است كه هنگام تماس با تلفن بانك موقع وارد كردن پسورد به از هر عددي كه شماره گيري مي شود .2 بار شماره گرفته مي شود.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
[RIGHT][COLOR=#333333]
من در يك شركت الستيكس نصب كردم .تنها مشكل اين است كه هنگام تماس با تلفن بانك موقع وارد كردن پسورد به از اي هر عددي كه شماره گيري مي شود .2 بار شماره گرفته مي شود.[/COLOR][/RIGHT]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
شاید دست کدک تنظیم شده روی کارتت هست
oslec رو امتحان کنید
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
Shenzhen Exmight Digital Technology Co.,Ltd is an enterprise whichmore than 8 years experience of making electronic products.We are focusing on the production and sale of card readers, data cable,power bank, charger, PC mice, keyboards,USB drives, multimedia sound boxes, USB souvenirs……etc.
مدیر ویپ ایران
مدرس رسمی ویپ در ایران
کانال تلگرام ویپ ایران
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
[RIGHT][RIGHT][FONT="]مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکتنامه :[/FONT][FONT="][/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]با اشاره به اینکه یکی از راه های فعالیتاقتصادی ان هم در جوامع مختلف[/FONT][FONT="] ثبت شرکت[/FONT][FONT="] است [/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]و اینکه یک شرکت پس از جمع شدن چندین شریک یاسهامدار یا یک موسسه که تمامی ان ها هدف های مشترکی دارند و ان هم برای رسیدن بهاهداف خود است تشکیل می شود و این شرکا یا سهامداران هر شرکت می تواند شخصیت هایحقیقی یا حقوقی باشند.[/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]همان طور که گفته شد هر شرکتی دارای یک هدف میباشد که توسط شرکا یا موسسین و سهامدار ها تشکیل می شود و مابین یکدیگر یک قراردادی را امضا می کنند که این قرار داد چهار چوبی از اساسنامه است که دارای مفادمختلفی می باشد تشکیل می گردد.[/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]قوانین ثبت شرکت :[/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون هاالزامی بوده و تابع جمیع مقررات قانون تمامی ثبت شرکت ها است [/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]لازم به ذکر است که اسناد و نوشتجاتی که برای بهثبت رسانیدن یک شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه اعلام خواهد شد .[/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]اگر این دو قانون رعایت نشود بطلان عملیات شرکتاعلام می شود و هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی کهبا ان ها معامله کرده اند عذر قرار دهند و وقتی که شرکتی در چندین حوزه شعبه داشتهباشد مقررات قانون تمام ثبت شرکت ها و قسمتی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود در هر حوزه جداگانه انجام می گردد.[/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="] (هرگونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و ..... به طور خطی یا چاپی از طرفشرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شوند سرمایه شرکتصریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه ای که پرداخته نشده و فقط قسمتی که پرداختهشده نیز باید صریحا معین شود شرکت مختلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریالمحکوم خواهد شد.[/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]نکته : [/FONT][FONT="]شرکت های خارجی که به وسیله ی شعبه یا نمایندهدر ایران مشغول به تجارت هستند در مورد اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریاتخود در ایران مشمول مقررات قانون بالا خواهند بود )[/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]مقررات مختلف دیگر :[/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکایا وارث ان ها راجع به معاملات شرکت ( در مواردی که قانون شرکا یا وارث ان ها رامسئول قرار داد) پنج سال است . مبدا مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کنارهگیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلانشده باشد [/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبهشده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکارحق مطالبه پیدا کرده [/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]نکته : [/FONT][FONT="]دعوائی که سنخا تابع مرور زمان کوتاه تری بودهیا به موجب این قانون مرور زمان طولانی تری برای ان معین شده از مقررات این مادهمستثنی است [/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]رویه ی عملی شدن ثبت شرکت ها :[/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]در اداره ی ثبت شرکت ها فرم های اسناد موجود استمی توان این فرم های نمونه را از اداره ثبت شرکت ها تکمیل کرد و ذیل تمام اوراقباید توسط همه ی شرکا ( موسیسن ) امضاء شود سپس هزینه ای بابت تعیین نام شرکت بهبانک واریز کرده و چند نام که واژه ی بیگانه نبوده و فاقد سابقه ی ثبت بوده ودارای معنااست و با فرهنگ اسلامی مطابقت دارد انتخاب کرده و به (( واحد تعیین نام)) اداره ی ثبت شرکت معرفی و موافقت ان واحد را در باره ی نام تعیین شده اخذ کردهو سپس همه ی مدارک به (( قسمت پذیرش مدارک )) اداره ی مربوط تحویل و رسید دریافتمی شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می شود . [/FONT][/RIGHT][RIGHT][FONT="]تعیین نام هم فقط در تهران انجام می شود [/FONT][/RIGHT][/RIGHT][FONT="]و شرکتهای که در سایر شهر ها به ثبت می شوند جهت تعیین نام به تهران معرفی می شوند [/FONT]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
 • صفحه :
 • 1


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه