1. soft-c
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. سه شنبه, 29 دی 1394
دوستان امروز فکس ما دچار یک مشکل عجیب شده و اون اینکه وقتی شماره را می گیرند به جای اینکه بره روی فکس بوق اشغال می خوره . امروز هم این طور شده .
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه