1. ibd_iran
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. پنج شنبه, 21 آبان 1394
[COLOR=#000000][FONT=Yekan][FONT=inherit][SIZE=4][FONT=tahoma]باسلام
آیا می شود Elastix طوری تنظیم کرده که قبل از آزاد سازی خط شهری یک رمز از کاربر بخواهد و اگر کاربر رمز درست وارد کرد خط شهری برایش آزاد بشود و بتواند شمارگیری بکنند
این قابلیت در pbx های شرکت پاناسونیک موجود است که بعد از زدن دکمه 9 و یا 0 برای آزاد سازی خط شهری یک عدد رمز از کاربر میگیرد و اگر رمز درست بود خط آزاد می کنند
آیا همین قابلیت در ELASTIX وجود دارد
[/FONT][/SIZE]:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:[SIZE=4][FONT=tahoma]
سئوال دیگه هم که دارم
اگر دوتا سرور Elastix وجود داشته باشد و بر روی یکی کارت fXO نصب باشه می تواند خط شهری به سروردیگر Elastix انتقال بدایم مثل pbx های پاناسونیک سری TDE یا نه
و درکل انتقال خط شهری روی بستر شبکه از طریق Elastix انجام بدایم
[/FONT][/SIZE]:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:[SIZE=4][FONT=tahoma]
سئوال سوم
نحو بستن 00 بین المللی و یا یک شماره خواص روی Elastix است به چه صورت می باشد
[/FONT][/SIZE]:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:[/FONT]
[SIZE=4][FONT=tahoma]
[/FONT][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه