1. izadyar
  2. ویپ - ساختار، پروتکل ها، مفاهیم ...
  3. پنج شنبه, 29 مرداد 1394
برای اجرای سیستم VoIP نیاز به مشاوره یک متخصص در این زمینه و آشنا به الاستیکس دارم. کسی هست بتواند راهنمایی کند؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
رای
بازگشت
مشاوره تا چه حد؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!
  • صفحه :
  • 1


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید