1. farhang.ashkan
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. سه شنبه, 06 آبان 1393
سلام دوستان
من یک Cisco Call Manager دارم و یک استریسک و یک Newrock GW با 50 عدد خط شهری.درواقع تمام تماس ها از Cisco Call Manager هدایت میشود به سمت استریسک و بعد از استریسک به سمت NewRock. تعداد داخلی ها نیز بالا است.قرار است یکسری از داخلی ها بتوانند فقط از FXO 6,7 مثلا استفاده بکنند.من کدی که بروی استریسک نشوتم به این صورت است:فرض کنید این اتفاق می خواهد برای1داخلی بیفتد:[LEFT][from-cucm]
exten => _X.,1,GotoIf($[${CALLERID(num)} = 4000 ]?OK:common)
exten => _X.,n(OK),Dial(SIP/newrock/71${EXTEN:1})
exten => _X.,n,Hangup

exten => _X.,n(common),Dial(SIP/newrock/${EXTEN:1})
exten => _X.,n,Hangup()[/LEFT]
کد فوق برای یک داخلی کاملا درست کار می کند.یعنی اگر داخلی 4000 شماره ای را بگیرد به ابتدای شماره ای که گرفته 71 اضافه شده و به سمت newrock ارسال میشود و newrock هم با برداشتن 71 آنرا به سمت fxo مورد نظر هدایت می کند.حال فرض کنید این اتفاق قرار است برای 20 داخلی بیفتد:
[LEFT]

exten => _X.,1,GotoIf($[${CALLERID(num)} = 4000 4001 4002 4003 4004 ]?OK:common)
exten => _X.,n(OK),Dial(SIP/newrcok/71${EXTEN:1})
exten => _X.,n,Hangup

exten => _X.,n(common),Dial(SIP/newrock/${EXTEN:1})
exten => _X.,n,Hangup[/LEFT]
متاسفانه وقتی مواردی که باید در شرط چک شود زیاد میشود درست عمل نمیکند.شاید من فرمتش و درست ننوشتم.نظر شما چیه؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه