1. a.fathi
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. یکشنبه, 24 فروردين 1393
آقا این امکان وجود داره که مثلا با یکی از خط های متصل به الستیکس تماس بگیریم بعد مثلا عدد 1 را بزنیم به جای اینکه بره روی فکس و ما برای فکس الستیکس فکس ارسال کنیم الستیکس برای ما فکس ارسال کنه.

مثلا اگر ما با گوشی تلفن که فکس هم داره با الستیکس تماس گرفتیم بهد از زدن عدد 1 بوق فکس شنیده بشه و وقتی ما استارت می کنیم از سمت الستیکس بریا ما یک فکس ارسال بشه...!!!

مثل این ریز تراکنش های حساب که از بانک به صورت فکس میگیریم...!!!
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه