1. وحید فنودی
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. شنبه, 23 فروردين 1393
سلام
پیغام زیر توی گزارشات الستیکس برای تمام داخلی های IAX که به عنوان فکس عمل می کنند تکرار میشه.
[CODE][COLOR=#555555]Restricting registration for peer '211' to 60 seconds (requested 300)[/COLOR][/CODE]

این پیغام مربوط به چی هست؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه