1. voiper
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. دوشنبه, 28 بهمن 1392
[RIGHT][COLOR=#333333][FONT=tahoma]سلام. دوستان ما قبل از آوانت فکس، از هایلافکس خود الستیکس استفاده می کردیم.اما چون امکان جداسازی دسترسی کاربران به فکس های خودشون نبود رو آوردیم به آوانت فکس. حالا آوانت فکس نصب شد، اما فکسهای قبلی ما که تو هایلافکس دریافت کرده بودیم وارد آوانت فکس نشده و فکس های جدید هم وارد نمی شه. کسی برخورده به این موضوع؟[/FONT][/COLOR][/RIGHT]
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه