1. mrhesari
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. چهارشنبه, 15 آذر 1391
می خواهم زمانی که مشتری هیچ دکمه ای از ivr را انتخاب نکرد به یکی از صفها متصل شود.
در جزوه آقای کوه فلاح نوشته اند -"باید در قسمت t مشخص کنیم که اگر مشتری هیچ کلیدی را نزد به مقصد مختلف تماس هدایت شود "
این کار به چه صورتی انجام میشود
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


پاسخ هایی برای این پرسش وجود دارد ولی شما مجاز به مشاهده آنها نیستید

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 105 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 57 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 916 پست
 2. 0 زیرمجموعه