1. عباس کریمی
  2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
  3. یکشنبه, 01 مرداد 1391
سلام
کسی از دوستان با ماژول Distributed DialPlan کار کرده ؟ برای چه کاری هست ؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید