دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
  1. 101 پست
  2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
  1. 57 پست
  2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
  1. 38 پست
  2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
  1. 63 پست
  2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
  1. 920 پست
  2. 0 زیرمجموعه

آخرین مباحث انجمن

باز نشدن ssh و وب سرور VOIZ
1 بازدید
0 رای
0 پاسخ
ارسال در یکشنبه, 28 بهمن 1397 05:33
انتقال تماس
19 بازدید
0 رای
1 پاسخ
ارسال در سه شنبه, 23 بهمن 1397 13:41
کنترل تماس در الستیکس
13 بازدید
0 رای
1 پاسخ
ارسال در چهارشنبه, 24 بهمن 1397 06:40
راهنمایی در خرید گت ویfxo
10 بازدید
0 رای
1 پاسخ
ارسال در پنج شنبه, 25 بهمن 1397 13:54
فرستادن فکس به ایمیل
15 بازدید
0 رای
1 پاسخ
ارسال در سه شنبه, 23 بهمن 1397 12:44
آبدیت فریم ور گوشی گرنداستریم
10 بازدید
0 رای
0 پاسخ
ارسال در پنج شنبه, 25 بهمن 1397 13:47
SIP مخابرات
22 بازدید
0 رای
2 پاسخ
ارسال در شنبه, 20 بهمن 1397 13:25
وصل نشدن تماس از بیرون
44 بازدید
0 رای
1 پاسخ
ارسال در شنبه, 06 بهمن 1397 09:23
مشکل ارتباطی
54 بازدید
0 رای
3 پاسخ
ارسال در یکشنبه, 14 بهمن 1397 04:40

آمار انجمن

تعداد موضوع ها: 6534
تعداد پست ها: 25055
موضوعات حل شده: 46
تعداد کاربران: 13858

ورود amir عزیز را به جمع کاربران ویپ ایران تبریک می گوییم.