1. آخوندزاده
 2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
 3. دوشنبه, 10 بهمن 1390
من روی centos linux، استریسک نصب کردم. به sip.conf دسترسی دارم ولی نمی تونم تغییری روش بدم.
چی کار باید بکنم؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 107 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 65 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 927 پست
 2. 0 زیرمجموعه