1. آخوندزاده
  2. عمومی - ایزابل، الستیکس، فری پی بی اکس ...
  3. دوشنبه, 26 دی 1390
تا جه تعداد شماره تلفن می توان در داخل call center برای تماس اتوماتیک، import کرد؟
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ارسال نشده است
همچنین شما برای ارسال پاسخ به این پرسش مجاب نیستید

آخرین خبرها

خبرنامه

در لیست کاربران ما ثبت نام نمایید تا از آخرین اخبار دانشنامه و دوره های آموزشی با خبر باشید.