دوره های آموزشی

دوره مهندسی ویپ، ایزابل، بلند مدت

حامد کوه فلاح
حامد کوه فلاح

haamed

 

 Voip Lomgterm

 

 ویپ ایران تنها نماینده رسمی الستیکس Elastix (ایزابل) در ایران

 ویپ ایران، تنها برگزار کننده دوره های تخصصی ویپ در ایران

  

Dlink Logo Adv