اسمارت فینک (SmartFink)

اسمارت فینک (SmartFink)

اسمارت فینک، نرم افزار نظارت و مونیتورینگ سیستم تلفنی الستیکس، ایزابل

نمایش:
راهنمای تنظیمات SmartFink

راهنمای نصب و تنظیمات برنامه نظارت و مدیریت استریسک SmartFink

SmartFink یک برنامه تحت ویندوز برای مدیریت و نظارت سیستم تلفنی الستیکس یا استریسک شماست، با این برنامه می توانید برخی امور مدیریتی همچون شنود مکالمات، ضبط مکالمات و یا گرفتن یک شماره برای یک داخلی را انجام دهید، از طرفی امکانات نظارتی نیز دارید همچون مشاهده وضعیت داخلی های، وضعیت صف های تعریف شده و ... جهت دیدن امکانات کامل به منوی ویژگی ها مراجعه نمایید.

SmartFink یک برنامه تحت ویندوز برای مدیریت و نظارت سیستم تلفنی الستیکس یا استریسک شماست، با این برنامه می توانید برخی امور مدیریتی همچون شنود مکالمات، ضبط مکالمات و یا گرفتن یک شماره برای یک داخلی را انجام دهید، از طرفی امکانات نظارتی نیز دارید همچون مشاهده وضعیت داخلی های، وضعیت صف های تعریف شده و ... جهت دیدن امکانات کامل به منوی ویژگی ها مراجعه نمایید.