ایزابل (ISSABEL)

ایزابل (ISSABEL)

سیستم تلفنی ایزابل، ادامه دهنده راه الستیکس با نامی جدید

نمایش:
مرتب سازی براساس:
مقاله آشنایی با ترانک و تنظیمات آن

معرفی و آشنایی با تنظیمات ترانک بر روی استریسک

موزیک انتظار فیلم آرایش غلیظ برای استریسک

موزیک انتظار سیستم های استریسکی، آهنگ ها فیلم آرایش غلیظ

کتاب آموزش سیستم تلفنی ایزابل

کتاب راهنمای فارسی سیستم تلفنی ایزابل (ویز)، محبوب ترین سیستم تلفنی کدباز ویپ

سیستم تلفنی ایزابل، نسخه 4

سیستم تلفنی مبتنی بر ویپ ایزابل ISSABEL

ماژول Custom Context

ماژول Costum Context، برای گروه بندی داخلی ها در محیط Elastix, Issable, Freepbx, AsteriskNow