Elastix High Availablity

توسط

Elastix High Availablity

همانطور که می دانید امکان DRDB جهت یکسان سازی فایل های 2 سرور لینوکس انجام می پذیرد و همچنین امکان Heartbeat برای سوئیچ بین سرور ها برای مواقع بروز خطا می باشد، حال در این مقاله نحوه راه اندازی و استفاده از این 2 امکان بر روی سیستم تلفنی الستیکس برای داشتن سرور دوم پشتیبان آموزش داده می شود.

همانطور که می دانید امکان DRDB جهت یکسان سازی فایل های 2 سرور لینوکس انجام می پذیرد و همچنین امکان Heartbeat برای سوئیچ بین سرور ها برای مواقع بروز خطا می باشد، حال در این مقاله نحوه راه اندازی و استفاده از این 2 امکان بر روی سیستم تلفنی الستیکس برای داشتن سرور دوم پشتیبان آموزش داده می شود.

Icons 2 Karshenas

این مقاله مناسب است برای کسانی که می خواهند برای سیستم تلفنی الستیکس (Elastix) خود یک پشتیبانی به روز داشته باشند و یا حتی می توان از سرور دوم برای افزایش ظرفیت تلفنی الستیکس استفاده نمود.

نام فایل:
نسخه: 2014
اندازه فایل: 4 KB
نوع فایل: application/octet-stream
بازدید: 858 بازدید
تاریخ ایجاد: 10-08-1395
آخرین بروزرسانی: 10-08-1395