سیسکو (Cisco)

سیسکو (Cisco)

مقالات و فایل های مرتبط با محصولات ویپ سیسکو

نمایش:
فایل های تنظیمی گوشی سیسکو 7945 SIP9.32

فایل های تنظیمی برای تغییر فریم ور گوشی سیسکو 7945 به SIP و تنظیم آن بر روی ایزابل یا الستیکس

فایل های تنظیمی گوشی سیسکو 7940 SIP8.12

فایل های تنظیمی برای SIP کردن گوشی 7940 سیسکو و یا تنظیم آن

راهنمای کامل راه اندازی ویپ سیسکو

  كد خطاهاي داخلي بر روي سيستم‌هاي ويپ سيسكو