استریسک (Asterisk)

استریسک (Asterisk)

یک نرم افزار متن باز (open source) با امکان ایجاد برنامه های کاربردی و ارائه سرویس های ارتباطی یکپارچه

نمایش:
نصب کارت های دیجیوم

راهنمای نصب کارت های دیجیوم بر روی سیستم های استریسکی خام و یا ایزو هایی که کارت ها بر روی آنها شناخته نمی شوند.

مقاله آشنایی با ترانک و تنظیمات آن

معرفی و آشنایی با تنظیمات ترانک بر روی استریسک

موزیک انتظار فیلم آرایش غلیظ برای استریسک

موزیک انتظار سیستم های استریسکی، آهنگ ها فیلم آرایش غلیظ

راهنمای کامل صندوق صوتی استریسک

راهنمای کامل صندوق صوتی سیستم تلفنی استریسک

کتاب ارزشمند Asterisk- The Definitive Guide, 4th Edition، این کتاب به عنوان مرجع در دوره های آموزشی استریسک تدریس می گردد، ویرایش چهارم آن نسخه Asterisk 11 را نیز که آخرین نسخه پایدار آن است را پوشش می دهد، نویسندگان این کتاب عبارت اند از: Russell Bryant, Leif Madsen, Jim Van Meggelen

مقاله آقای حامد کوه فلاح در خصوص نکات مهم در برقراری امنیت سیستم های ویپ و استریسکی

کتاب راهنمای بسیار کاملی در خصوص برنامه FreePBX

ساخت یک سیستم تلفنی بوسیله Asterisk

کتاب راهنمای کامل کار با ایزو AsteriskNOW

كتابي مرجع در خصوص سيستم تلفني استريسك به زبان انگليسي