1 minute reading time (228 words)

تغییر و به روز رسانی نسخه استریسک سیستم تلفنی ایزابل

asterisk16

تغییر و به روز رسانی نسخه استریسک Asterisk سیستم تلفنی ایزابل Issabel

اگر از نسخه های قدیمی ایزابل Issabel استفاده می کنید احتمالا نسخه استریسک Asterisk شما نیز قدیمی است. پروزه استریسک دو نسخه 11 و 13 را دیگر پشتیبانی نمی کند و چه از لحاظ بروز باگ های ساختاری و چه رخنه های امنیتی به روز رسانی دریافت نخواهند کرد و راه اندازی سیستم تلفنی با این دو نسخه می تواند خطرات زیادی داشته باشد.


در حال حاضر آخرین نسخه استریسک Asterisk که بر روی ایزابل قابل استفاده است نسخه 16 است که پشتیبانی بلند مدت دارد و از هر لحاظ نسبت به نسخه های قبلی پایدار تر و ایمن تر است.
اگر هر نسخه ای از ایزابل Issabel دارید که استریسک Asterisk شما قدیمی تر از 16 است می توانید از طریق زیر به نسخه 16 تغییر دهید.

نسخه 11 و یا 13 را با دستور زیر حذف و با دستور بعدی نسخه 16 را نصب کنید و سپس سیستم را به روز رسانی کنید و در آخر reboot
فراموش نشود.


** همیشه قبل از هر تغییر بزرگی در سیستم تلفنی از آن پشتیبان بگیرید و طبیعتا بهترین پشتیبانی یک snap shot از کل ماشین است.

 

yum erase asterisk11 -y
yum install asterisk16 -y
yum update -y

 

ویپ ایران | VOIPIRAN نماینده رسمی ایزابل Issabel و تنها برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی VoIP در ایران

AGI یا Dialplan در ایزابل(استریسک) چیست؟
نصب ایزابل بر روی سیستم عامل Centos7 Minimal

مطالب مرتبط