زمان لازم جهت مطالعه این مقاله: 2 دقیقه (464 words)

انواع روش های انتقال مکالمه بر روی سیستم تلفنی ایزابل Issabel

unnamed

در سیستم تلفنی ایزابل برای انتقال تماس حین مکالمه دو روش وجود دارد و البته یک روش سوم هم میتوانید با کمی تغییرات اضافه کنیم.
با این توضیح که اگر فرد A به فرد B تماس گرفته و فرد B می خواهد تماس را به فرد C انتقال دهد.

 

B2ap3 Large 9 Call Transfer

 

  1. انتقال کورکورانه Blind Transfer که در این حالت فرد B حین مکالمه با فرد A با زدن کد دستوری ## حین مکالمه تماس را منتقل می کند، تماس بدون در نظر گرفتن شرایط فرد A به سمت وی انتقال داده می شود و اگر فرد A در دسترس نباشد تماس دیگر به B بر نمی گردد.

  2. انتقال با نظارت Attended Transfer که در این حالت فرد B حین مکالمه با فرد A با زدن کد دستور 2* حین مکالمه و وارد کردن شماره فرد C با وی تماس برقرار می کند و در ابتدا به گفتگو با فرد A می پردازد و فرد B در این حالت به حالت Hold رفته موزیک انتظار خواهد شنید (پشت خط فرد A منتظر می ماند) حال اگر فرد B تماس را قطع کند این انتقال صورت می پزیرد و سپس A به C متصل خواهد شد.

  3. حال بسیاری از کاربران می خواهد انتقال سریع یا کورکورانه را داشته باشند اما اگر فرد C پاسخ گو نبود تماس به فرد B باز گردد. برای این حالت سوم انتقال تماس در ایزابل باید کمی کد به استریسک اضافه کرد.

در ابتدا با برنامه Winscp به ایزابل متصل شوید و فایل زیر را باز کنید:

/etc/asteriskfeatures_general_custom.conf
در این فایل مقادیر زیر را قرارداده و سپس استریسک را reload کنید. (یا به هر شکلی در محیط وب نوار قرمز Apply Configuration را بزنید)

atxfernoanswertimeout = 15
atxferdropcall = no
atxferloopdelay = 10
atxfercallbackretries = 2

توضیح پارامتر ها:
atxfernoanswertimeout : مدن زمان زنگ خوردن فرد C
atxferdropcall : این همان پارامتری است که باعث می شود اگر فرد C پاسخ گو نبود تماس به فرد B برگردد.

**اگر فرد C تماس را پاسخ نداد قبل از اینکه تماس به B برگردد سیستم می تواند چند بار تماس با C را تکرار کند، دو پارامتر بعدی به همین دلیل است.
atxferloopdelay : اگر فرد C پاسخ نداد چند ثانیه صبر کرده و سپس تلاش مجدد صورت پذیرد؟
atxfercallbackretries : برای تماس با فرد C چند تلاش صورت پذیرد و پس از آن تماس به B برگردد.

روند اجرا انتقال حالت سوم: در این حالت حین مکالمه فرد B می بایست از کد دستوری Attended یا همان 2* استفاده کند (در واقع انتقال Attended را تغییر دادیم) حال وقتی شماره فرد C را می زند و سیستم شروع به شماره گیری می کند، فرد B باید تماس را قطع کند، در این حالت فرد A صدای زنگ خوردن فرد C را می شوند و اگر فرد C تماس را پاسخ ندهد، این تماس به فرد B برخواهد گشت.

اضافه کردن کارت شبکه دوم به صورت مجازی بر روي ايزا...
راه اندازی خطوط سیپ ترانک آسیاتک بر روی ایزابل

مطالب مرتبط