1 minute reading time (177 words)

حل مشکل یکسان نبودن تاریخ، زمان Issabel با تاریخ، زمان سیستم

75-time-and-date-1

 

گاها در Issabel  ساعت سیستم حتی با تنظیم ساعت در محیط وب یا خط فرمان، بعد از ریستارت کردن با ساعت BIOS متفاوت است. این اتفاق به دلیل استفادهاز فایل / etc / adjtime  است که برای تنظیم زمان اختلاف ساعت سیستم در زمانی که از پروتکل NTP برای به دست آوردن تاریخ/زمان از یک  NTP Serverاستفاده نگردد، مورد استفاده قرار می گیرد.

در سیستم های با مرجع reliable clock (مانند TSC در CPU های پنتیوم) تفاوت بین زمان سپری شده CPU و ساعت سیستم در فایل /etc /adjtime ذخیره می شود و از این فایل در زمان راه اندازی مجدد سیستم برای تنظیم ساعت سیستم استفاده می شود.

اگر به هر علتی تاریخ / زمان BIOS  تغییر کند ، در واقع این مکانیزم دچار اشتباه می شود که  باعث می شود سیستم شما هر بار که راه اندازی مجدد میشود،  تاریخ / زمان  اشتباه تنظیم شود.

راه حل :

  • فایل / etc / adjtime را حذف کنید.
  • ساعت سیستم در Centos یا از طریق وب Issabel  تنظیم کنید.
  • دستور hwclock –systohc را در خط فرمان اجرا کنید .
حل مشکل درج تکراری اطلاعات، همچون ریز مکالمات و ی...
تنظیمات سیپ ترانک مخابرات برای سیستم تلفنی ایزابل

مطالب مرتبط