زمان لازم جهت مطالعه این مقاله: 2 دقیقه (323 words)

ارائه نسخه بتا ایزو ایزابل 2018-07-11

FB_IMG_1484373790434

نسخه بتا و جدیدی از ایزابل اراده شده است که امکانات آن را به شرح زیر مشاهده می کنید:

در ضمن می توانید ایرادات احتمالی را در کانال تلگرامی ویپ ایران مطرح نموده تا برای برطرف سازی مستقیما به اطلاع برنامه نویسان ایزابل برسد.

 

 

- Updated Centos version to 7.5
- Added Support to Intel 7th generation processors.
- Updated the OS installation including the possibility to install updates during the install
- Introduced the possibility to install the call center addon during the OS installation
امکان نصب ماژول مرکز تماس حین نصب ایزابل
- Introduced the Asterisk version (11 or 13) selection on the OS installed GUI
- Updated Issabel-framework with several visual fixes and iframe resize on window resize.
- Improved the translations on several modules
- Introduced an improved select all on the GUI as well as improved checkboxes.
- Introduced the Dialplan Injection module to the IssabelPBX repository
- Introduced new Advanced features on the embedded IssabelPBX's interface
اضافه شدن چند امکان جدید به محیط تلفنی ایزابل
- Introduced the new IssabelPBX module, Write Queuelog
اضافه شدن ماژول جدید ثبت لاگ های صف
- Added Queue Continue Destination (after agent hangups) in the queue module
امکان انتخاب مقصد برای تماس های قطع شده در صف، مناسب برای راه اندازی نظر سنجی
- Added Callflow control: force to write hints(BLF)
- Added custom variables on setcid
امکان قرار دادن متغییر در کالر آی دی
- Fixed the Dahdi bug that prevented the compilation on multicore cpu environments through DKMS.
- Fixed a bug preventing some of Asterisk 11's addons to install.
- Fixed Asterisk 13's features and res_parking configuration issues.
حل مشکل پارکینگ در استریسک 13
- Added Grandstream and Fanvil models to the Endpoint Configurator
اضافه شدن شناخت گوشی های گرند استریم و فن ویل و ماژول شناخت خودکار گوشی
- Added the overcommit outgoing calls option to the Call Center Addon
- Bumped the default Asterisk 13 version to 13.21.0
- Fixed a bug causing the loss of some configurations when switching between asterisk versions
- Several bugfixes

 

دریافت ایزو ایزابل بتا:

http://iso.issabel.org/issabel4-betatest-2018-07-11.iso

پرکابرد ترین کامند های ویرایشگر VI
وبینار3، نصب و تنظیم اسمارت فینک بر روی ایزابل

مطالب مرتبط