زمان لازم جهت مطالعه این مقاله: 4 دقیقه (818 words)

بررسی سرعت اینترنت بر روی ایزابل و سیستم عامل لینوکس

internet-connection-speed-test

بسیاری مواقع در پروژه های ویپ برای بررسی کیفیت مکالمه نیاز است در ابتدا از میزان کیفیت شبکه و اینترنت موجود مطمئن شد. با استفاده از ابزاری (script) به نام speedtest-cli که با زبان پایتون نوشته شده میتوانید سرعت اینترنت خود را در محیط کنسول لینوکس ایزابل ببینید.

برای نصب به ترتیب زیر عمل میکنیم:

ابتدا باید Python و سپس Package Manager به نام PIP را نصب کنیم  :

sudo yum install python3

حال چک میکنیم که آیا Python  یا PIP به درستی نصب شده اند یا خیر :


Python3 --version
Pip-3 --version


حال برنامه speedtest-cli را نصب میکنیم :

pip install speedtest-cli

برای تست سرعت کافیست دستور زیر را اجرا کنید :

speedtest-cli

با آپشن -h میتوانید help این کامند را مشاهده کنید:

usage: speedtest-cli [-h] [--no-download] [--no-upload] [--single] [--bytes]
                     [--share] [--simple] [--csv]
                     [--csv-delimiter CSV_DELIMITER] [--csv-header] [--json]
                     [--list] [--server SERVER] [--exclude EXCLUDE]
                     [--mini MINI] [--source SOURCE] [--timeout TIMEOUT]
                     [--secure] [--no-pre-allocate] [--version]
 
Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
--------------------------------------------------------------------------
https://github.com/sivel/speedtest-cli
 
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --no-download         Do not perform download test
  --no-upload           Do not perform upload test
  --single              Only use a single connection instead of multiple. This
                        simulates a typical file transfer.
  --bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not
                        affect the image generated by --share, nor output from
                        --json or --csv
  --share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share
                        results image, not displayed with --csv
  --simple              Suppress verbose output, only show basic information
  --csv                 Suppress verbose output, only show basic information
                        in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected
                        by --bytes
  --csv-delimiter CSV_DELIMITER
                        Single character delimiter to use in CSV output.
                        Default ","
  --csv-header          Print CSV headers
  --json                Suppress verbose output, only show basic information
                        in JSON format. Speeds listed in bit/s and not
                        affected by --bytes
  --list                Display a list of speedtest.net servers sorted by
                        distance
  --server SERVER       Specify a server ID to test against. Can be supplied
                        multiple times
  --exclude EXCLUDE     Exclude a server from selection. Can be supplied
                        multiple times
  --mini MINI           URL of the Speedtest Mini server
  --source SOURCE       Source IP address to bind to
  --timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10
  --secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with
                        speedtest.net operated servers
  --no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is
                        enabled by default to improve upload performance. To
                        support systems with insufficient memory, use this
                        option to avoid a MemoryError
  --version             Show the version number and exit
 

 

 

بسیاری مواقع در پروژه های ویپ برای بررسی کیفیت مکالمه نیاز است در ابتدا از میزان کیفیت شبکه و اینترنت موجود مطمئن شد. با استفاده از ابزاری (script) به نام speedtest-cli که با زبان پایتون نوشته شده میتوانید سرعت اینترنت خود را در محیط کنسول لینوکس ایزابل ببینید.

برای نصب به ترتیب زیر عمل میکنیم:

ابتدا باید Python و سپس Package Manager به نام PIP را نصب کنیم  :

sudo yum install python3     

حال چک میکنیم که آیا Python  یا PIP به درستی نصب شده اند یا خیر :


Python3 –version
Pip-3 --version


حال برنامه speedtest-cli را نصب میکنیم :

pip install speedtest-cli

برای تست سرعت کافیست دستور زیر را اجرا کنید :

speedtest-cli

با آپشن -h میتوانید help این کامند را مشاهده کنید:

usage: speedtest-cli [-h] [--no-download] [--no-upload] [--single] [--bytes]
                     [--share] [--simple] [--csv]
                     [--csv-delimiter CSV_DELIMITER] [--csv-header] [--json]
                     [--list] [--server SERVER] [--exclude EXCLUDE]
                     [--mini MINI] [--source SOURCE] [--timeout TIMEOUT]
                     [--secure] [--no-pre-allocate] [--version]
 
Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
--------------------------------------------------------------------------
https://github.com/sivel/speedtest-cli
 
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --no-download         Do not perform download test
  --no-upload           Do not perform upload test
  --single              Only use a single connection instead of multiple. This
                        simulates a typical file transfer.
  --bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not
                        affect the image generated by --share, nor output from
                        --json or --csv
  --share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share
                        results image, not displayed with --csv
  --simple              Suppress verbose output, only show basic information
  --csv                 Suppress verbose output, only show basic information
                        in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected
                        by --bytes
  --csv-delimiter CSV_DELIMITER
                        Single character delimiter to use in CSV output.
                        Default ","
  --csv-header          Print CSV headers
  --json                Suppress verbose output, only show basic information
                        in JSON format. Speeds listed in bit/s and not
                        affected by --bytes
  --list                Display a list of speedtest.net servers sorted by
                        distance
  --server SERVER       Specify a server ID to test against. Can be supplied
                        multiple times
  --exclude EXCLUDE     Exclude a server from selection. Can be supplied
                        multiple times
  --mini MINI           URL of the Speedtest Mini server
  --source SOURCE       Source IP address to bind to
  --timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10
  --secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with
                        speedtest.net operated servers
  --no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is
                        enabled by default to improve upload performance. To
                        support systems with insufficient memory, use this
                        option to avoid a MemoryError
  --version             Show the version number and exit
 

 

 

آموزش تصویری نصب نرم افزار نظرسنجی ایزابل
ایزابل جدید 20200102 با استریسک 16 و بسیاری امکانا...

مطالب مرتبط

آرشیو مقالات

2020
بهمن
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
2014
دی
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
2013
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
شهریور
مهر
آبان
آذر
2012
دی
بهمن
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
مهر
آبان
آذر
2011
دی
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
آبان
آذر
2010
بهمن
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
مهر
آبان
آذر
2009
دی
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

محبوب ترین مقالات

چرا NATNAT  یا Network Address Translation راهکاری برای تبدیل آدرس های شبکه Local یا  Private به آدر...
  در این مقاله قصد داریم از طریق قابلیت مجازی سازی بر روی روتربرد میکروتیک، اقدام به نصب ا...
SIP TRUNK چیست؟سیپ ترانک در واقع یک روشی است که سیستم تلفنی های تجاری میتوانند از خطوط اینترنتی بجای...
راهنمای اتصال Gateway NewRock به سرور ایزابلدر گیتوی های برند Newrock برای اتصال به دستگاه و انجام م...
    راه اندازی یک سیستم تلفنی با محصولات کدباز یکی از پیچیده ترین کار هایی است که یک ...
مقدمه اهمیت ارتباطات در دنیای امروز و نقش تلفن در ارتباطات بر کسی پوشیده نیست. کلمه ارتباط بسیاری از...
بحث های مرتبط به جیتر بافر در سیستم متن باز استریسک برای مدت های زیادی است که مطرح شده است اما احتما...