1 minute reading time (296 words)

لاگ فایل استریسک را تنظیم کنید

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش فرض استریسک تمامی جزئیات را در این فایل قرار می دهد و اگر سیستم تلفنی بزرگی دارید حجم این فایل می تواند برای شما دردسر ساز شود، حال یاد خواهیم گرفت چگونه میزان درج جزئیات در این فایل را تغییر دهیم.

همان طور که گفتم، مسیر فایل لاگ مسیر رویرو است:

/var/log/asterisk

حال فایل زیر را برای ویرایش باز نمایید، برای این منظور می توانید از WinSCP استفاده نمایید.

the /etc/asterisk/logger.conf

فایل مذکور دارای چند بخش است، بخش اول [general] است که در این محل می توانید فرمت تاریخ و زمان درج شده در فایل لاگ را تعیین نمایید، برای آشنایی با تغییر فرمت باید با دستور strftime بر روی لینوکس آشنا بشوید، از گوگل استفاده کنید و یا این دستور را روی کنسول لینوکس بزنید.

man strftime

اما بخش دوم همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم، [logfiles]

مثال زیر بخشی از فایل logger.conf بر روی سیستم تلفنی الستیکس Elastix می باشد.

[logfiles]
;
; Format is "filename" and then "levels" of debugging to be included:
;    debug
;    notice
;    warning
;    error
;    verbose
;
; Special filename "console" represents the system console
;
;debug => debug
; The DTMF log is very handy if you have issues with IVR's
;dtmf => dtmf
;console => notice,warning,error
;console => notice,warning,error,debug
;messages => notice,warning,error
full => notice,warning,error,debug,verbose

همانطر که می بینید full همان نام فایل است و شما می توانید آن را به راحتی تغییر دهید گزینه های روبروی آن نیز میزان جزئیات درج در فایل لاگ می باشد.

برای مثال در سرور خود نیاز به جزئیات بسیار در لاگ فایل ندارید، خوب مثال زیر فقط خطا ها و ایرادات بزرگ را در لاگ فایل درج می کند، در ضمن فام فایل لاگ نیز console می باشد.

[logfiles]
	console => warning,error
مثال 3 Call فایل
نصب کارت سنگوما (Sangoma) بر روی ایزابل (Issabel)

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...