زمان لازم جهت مطالعه این مقاله: 2 دقیقه (334 words)

برنامه Record

ضبط مکالمات کانال جاری و در قالب یک فایل

Record(basename[.format[,maxSilence[,maxDuration[,options]]]])

این دستور امکان ضبط پیام صوتی را به شماس می دهد. هنگام اجرای این دستور بعد از شنیدن صدای بوق (پخش  فایل beep) ضبط صدا شروع و تا زمانی که کاربر کلید # را  وارد کند، ادامه خواهد یافت.  با توجه به syntax ، کاربر در این دستور امکان ایجاد محدودیت در زمان ضبط، تعیین فرمت فایل صوتی، نام فایل ضبط شده و همچنین تعیین مکان ذخیره سازی فایل ضبط شده را خوهد داشت.

پارامترها:

پارامتر اصلی و اجباری basename می باشد که نام فایل صوتی خواهد بود، پارامتر انتخابی بعدی format تعیین کننده فرمت فایل ضبط شده خواهد بود، شما در این پارامتر می توانید مقادیر (g723, g729, gsm, h263, ulaw, alaw, wav, ...) را قرار دهید، اما اگر این پارامتر خالی باشد فایل مکالمه با پسوند gsm ذخیره خواهد شد. پارامتر maxSilense  تعیین کننده حداکثر ثانیه مجاز سکوت می باشد یعنی اگر در مکالمه به طور پشت سر هم این مقدار ثانیه سکوت وجود داشته باشد Asterisk ضبط مکالمه را قطع خواهد کرد. پارامتر maxDuration تعیین کننده تعداد ثانیه مجاز برای ضبط مکالمه است، یعنی فقط این مقدار ثانیه از مکالمه ضبط خواهد شد، اگر مقداری برای آن تعیین نشود Asterisk بدون محدودیت به ضیط مکالمه خواهد پرداخت. پارامتر option می تواند یک یا چند تا از مقادیر زیر را داشته  باشد.

      s  تا تماس جواب داده نشده شروع به ضبط مکالمه نکن.

      n  شروع به ضبط مکالمه کن حتی اگر تماس جواب داده نشده است.

      a  مکالمه ضبط شده را به فایل موجود اضافه کن به جای اینکه جایگزین آن کنی

      t به جای کلید # ، کلید * ضبط مکالمه را به پایان برساند.

      q  قبل از ضبط پیام صدای بوق بخش بشود (beep sounds)

      x  تمامی DTMF tones به همراه * و # نیز ضبط گردند.

مثال

ضبط نام افراد و پخش آن

[test-record]

; Record the caller's name:

exten => 123,1,Playback(please-say-your-name)

exten => 123,n,Record(/tmp/name.gsm,3,10)

exten => 123,n,Playback(/tmp/name)

برنامه Originate
برنامه Monitor

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...