زمان لازم جهت مطالعه این مقاله: 2 دقیقه (349 words)

برنامه Originate

آغاز یک تماس

Originate(technology/resource,type,arg1[,arg2[,arg3]])

یک دستور جالب تر از Dial !  این دستور از استریسک 1.6.2 به بعد در لیست Applitaion ها قرار گرفته و در اصل یک دستور مخصوص AMI می باشد و نه Dialplan،  وظیفه این دستور برقرای تماس بین یک resource با یک Application در استریسک و یا برقراری تماس بین 2 resource می باشد، به عبارت دیگر شما با این دستور به Asterisk می گویید با resource اول تماس بگیر و در صورت جواب دادن آن را به یک Application و یا یک resource دیگر متصل کن.

پارامتر ها:

پارامتر اول technology/resource است که در دستور قبلی یعنی Dial با آن آشنا شدیم، Asterisk در ابتدا با این resource تماس می گیرد ، حال در پارامتر های بعدی می گوییم که تماس برقرار شده را به کجا وصل کند، در جای پارامتر type  می تواند 2 عبارت app و یا exten قرار گیرد، اگر app قرار گیرد یعنی پارامتر بعدی نام Application ی از Asterisk خواهد بود که می خواهیم اجرا شود و پارامتر های بعدی نیز ورودی های این Application خواهند بود، اما اگر در جای type مقدار exten را قرار دهیم یعمی خواهیم تماس پس از برقراری به یک extension متصل گردد پس در پارامتر های بعدی باید به ترتیب context، extension و priority قرار گیرند.

$1v     مثال1

در این مثال ابتدا Asterisk به داخلی 100 با پروتکل SIP تماس می گیرد و در صورت برقراری تماس آن را به برنامه Playback متصل می سازد، همانطور که می بینید یک پارامتر نیز با نام welcome به Playback ارسال شده است که همان نام فایلی است که باید پخش گردد.

[test-originate]

exten => 123,1,Originate(SIP/100,app,Playback,welcome)

1v     مثال2

در مثال زیر در ابتدا Asterisk با داخلی 100 تماس گرفته و در صورت پاسخگویی آن را به context ی با نام from-internal ، داخلی 200 و priority 1 هدایت می کند.

[test-originate]

exten => 123,1,Originate(SIP/100,exten,from-internal,200,1)

نکته: پس از انجام دستور Dial و با توجه به نتیجه آن در متغییر {ORIGINATE_STATUS}$  قرار خواهد گرفت نتیجه تماس می تواند یکی از موارد زیر باشد.

FAILED

SUCCESS

BUSY

CONGESTION

HANGUP

RINGING

برنامه Dial
برنامه Record

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...