1 minute reading time (185 words)

مثال 3 Extension

مثال3:

exten => 123,1,Answer()

exten => 123,2,App1()

exten => 123,3,App2()

exten => 123,4,App2()

exten => 123,5,Hangup()

این هم یک Extension  طولانی تر با 5 خط.

$1Ø      نکته: در بسیاری از موارد Extension شما بیش از 2 یا 3 خط دارد و باز هم در اکثر مواقع ما انتظار داریم کا Asterisk خطوط را به ترتیب نوشته شده از بالا به پایین خوانده و اجرا کند، در اینجور موارد اگر مثل مثال قبل priority را به صورت عدد های پشت سر هم بنویسیم به احتمال زیاد در آینده برای تغییرات در ساختار Extension به مشکل بر بخوریم، مثلا اگر بخواهید بعد از خط 2 یک خط دیگر اضافه نمایید باید از خط 3 تا آخر Extension را اصلاح کرده و priority آن خطوط را یکی افزایش دهید ! 

و اما راه حل استفاده از کاراکتر n به جای اعداد 2 به بعد است، کاراکتر n یعنی یکی بیشتر از خط قبلی ! اینطوری دیگه نیاز ی نیست نگران ترتیب اعداد باشیم. مثلا مثال 3 را می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

exten => 123,1,Answer()

exten => 123,n,App1()

exten => 123,n,App2()

exten => 123,n,App2()

exten => 123,n,Hangup()

مثال 2 Extension
متغییر سراسری

محبوب ترین مقالات

10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
چگونه یک Extension بنویسیم، در ابتدا با ساختار نوشتن آن آشنا می شویم.exten => extension_name, pri...