1 minute reading time (267 words)

Extension چیست؟

Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که دارای نام یکسان هستند extension گفته می شود، یک context می تواند شامل یک یا چند extension باشد. همانطور که می بینید مفهوم extension در asterisk بسیار جامع تر از آن چیزی است که قبلا در منوی PBX Configuration دیده بودید و از آن فقط برای رجیستر شدن و زنگ زدن استفاده می کردید.

Extension در asterisk یعنی یک یا چند برنامه که پشت سر هم که با یک نام واحد فراخوانی و اجرا می شوند. پس Dialplan به چند context تقسیم بندی می شود و هر context می تواند شامل یک یا چند extension باشد.

Asterisk در هنگام آغاز هر تماس (initiated call) به جستجوی شماره Extension گرفته شده در فایل extension.conf و یا فایل های وابسته می کند تا بیتبد که برای این Extension چه مسیر تماسی تعریف شده است. اما دقت داشته باشید فایل extension.conf و یا فایل های وابسته همانند extension_additional.conf و یا extension_custom.conf یک بار و آن هم هنگام شرع به کار Asterisk بارگزاری (load) می شوند و اگر هنگامی که Asterisk بالا است ما تغییری در این فایل ها بدهیم Asterisk متوجه آنها نمی شود و ما باید دوباره آنها را بارگزاری (load) کنیم، این کار با دستور زیر امکان پذیر است.

asterisk –rx "reload"

البته این دستور تمامی فایل های Config مربوط به Asterisk را بارگزاری (load) می کند و اگر منظور ما فقط بخش Dialplan یعنی فایل extension.conf و فایل های وابسته است می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم.

asterisk –rx "dialplan reload"

اجرای یک Dialplan
Extension چیست؟

محبوب ترین مقالات

همانطور که می دانید لاگ فایل استریسک در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به ظور پیش ف...
10 قابلیتی که در مورد استریسک نمی دانید.استریسک (Asterisk) یک موتور تلفنی بسیار قدرتمند و بی رقیب اس...
وارد قلب استریسک می شویم، یکی از جذاب ترین قسمت های استریسک جایی که جریان تماس ساخته می شود، هر تماس...
Dialplan خط به خط اجرا می شود و در هر خط یک کاری انجام می پذیرد، به هر یک یا چند خط از Dialplan که د...
فایل extension.conf به بخش هایی به نام context تقسیم بندی می شود و در دل این contextها است که کدهای ...
وقتی بر روی Elastix می خواهید Dialplan نویسی کنید باید یکسری نکات را بدانیم، ما در این بخش یاد خواهی...
استریسک سیستم پیچیده و بزرگی است، هر زیر قسمت از این سیستم بزرگ با برخی فایل ها سرو کار دارد، این فا...