دوره های آموزشی

دوره امنیت ویپ، استریسک، کمپ

حامد کوه فلاح
حامد کوه فلاح

haamed

Voip Security

  

 ویپ ایران تنها نماینده رسمی الستیکس Elastix در ایران

ویپ ایران، تنها برگزار کننده دوره های تخصصی ویپ در ایران

 درباره دوره